" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கொட்டாரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள மஹாராஜபுரத்தில் கால்வாயின் மதகு திறக்க பட்டது .

Views - 88     Likes - 0     Liked