" அழகென்பது மனதுதானே தவிர முகமல்ல...!"

கோணம் பகுதியில் அமைந்துள்ள அனந்த குளத்தில் தண்ணீர் நிறைந்துள்ளதை காணலாம் .

Views - 76     Likes - 0     Liked