" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

இன்று உலக மீனவர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்.

Views - 82     Likes - 0     Liked