" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கோணம் பகுதியில் குடி நீர் குழாய் பதிக்கும் பணி நடை பெற்று வருகிறது.

Views - 94     Likes - 0     Liked