" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

WCC ஹோமோ சர்ச் பகுதியில் அமைந்துள்ள சிக்னல் லைட் ஒழுங்காக எரியாமல் உள்ளது .

Views - 118     Likes - 0     Liked