" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

பட்டகசாலியன்விளை பகுதியில் அமைந்துள்ள தெருவில் பாதாள சாக்கடை பணிக்காக தோண்டப்பட்டு பின்பு முடியும் தார் சாலை போடாமல் கரடு முரடாக உள்ளது .

Views - 96     Likes - 0     Liked