" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஆலங்கோட்டை பகுதியில் உள்ள சாலையில் பள்ளம் ஏற்டற்பட்டதால் அப்பகுதியில் சாலை தடுப்பு வண்ண நிற கல் வைக்கப்பட்டுள்ளது .

Views - 118     Likes - 0     Liked