" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

சூரன்குடி பகுதியில் இடைஞ்சலாக இருந்த மரம் வெட்டி அகற்றம் .

Views - 99     Likes - 0     Liked