" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

சொழாந்திட்டை பகுதியில் உள்ள பழையாறு அணையில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்துள்ளது .

Views - 77     Likes - 0     Liked