" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கேம்ப் சாலை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் புதர் நிறைந்து உள்ளது.இதனால் பூச்சிகள் மற்றும் விஷம் உள்ள பூச்சிகள் வருகின்றன .

Views - 93     Likes - 0     Liked