" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

நாகர்கோயில் பகுதியில் கிறிஸ்துமஸை முன்னிட்டு பல்வேறு கடைகளில் ஸ்டார்ஸ் விற்பனைக்கு தொங்க விட பட்டுள்ளது .இது போவோர் வருவோர் கவனத்தை ஈர்ந்துள்ளது .

Views - 87     Likes - 0     Liked