" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ராமன்புதூர் பகுதியிலிருந்து அல்போன்சா பள்ளி செல்லும் சாலையில் பள்ளம் எற்பட்டு உள்ளது . அதில் மர கிளைகள் மற்றும் கம்புகள் வைத்து தடுப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது .

Views - 104     Likes - 0     Liked