" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

சவேரியார் பேராலய திருவிழாவை முன்னிட்டு போக்குவரத்து மற்றம் செய்ய பட்டுள்ளது . வாகனங்கள் அனைத்தும் பீச் ரோடு வழியாக செல்ல வழி வகை செய்யப்பட்டுள்ளது .

Views - 102     Likes - 0     Liked