" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஜனநாயக ஒற்றுமை கழகம் சேவை அறக்கட்டளை சார்பாக பாத்திரமங்கலம் காட்டுகுளத்தை களைகளை அகற்றி சுத்தம் செய்தநர் .

Views - 104     Likes - 0     Liked