" “Every day is a good day. There is something to learn, care and celebrate.” ― Amit Ray,"

நாகர்கோவில் தளவாய்தெருவில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக இருந்த அம்மன் கோவில் இடித்து அகற்றம்

Views - 90     Likes - 0     Liked