" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

மின்விளக்கை கழற்றும் போது அலங்கார வளைவில் இருந்து தவறி விழுந்த தொழிலாளி சாவு

Views - 72     Likes - 0     Liked