" “May you live all the days of your life.” – Jonathan Swift."

மின்விளக்கை கழற்றும் போது அலங்கார வளைவில் இருந்து தவறி விழுந்த தொழிலாளி சாவு

Views - 96     Likes - 0     Liked