" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

புத்தேரியில் சிறுத்தைபுலி நடமாட்டமா? பொதுமக்கள் பீதி வனத்துறையினர் ஆய்வு செய்ய கோரிக்கை

Views - 87     Likes - 0     Liked