" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

குமரியில் 2 இடங்களில் நடந்தது தூய்மையை வலியுறுத்தி மாரத்தான் ஓட்டம்

Views - 77     Likes - 0     Liked