" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

கன்னியாகுமரியில் கடல் அழகை ரசிக்க வசதியாக தடுப்பு சுவர் இடித்து அகற்றம்

Views - 76     Likes - 0     Liked