" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

செல்போன் உதிரிபாகத்தில் கோலியின் உருவத்தை உருவாக்கிய ரசிகர்

Views - 76     Likes - 0     Liked