" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

சென்னை புத்தக கண்காட்சியின் முன்னோட்ட நிகழ்ச்சி: 5 ஆயிரம் மாணவ-மாணவிகள் ஒரே நேரத்தில் புத்தகம் வாசித்து சாதனைசென்னை புத்தக கண்காட்சியின் முன்னோட்ட நிகழ்ச்சி: 5 ஆயிரம் மாணவ-மாணவிகள் ஒரே

Views - 80     Likes - 0     Liked