" அழகென்பது மனதுதானே தவிர முகமல்ல...!"

குமரி மாவட்டத்தில் 1½ லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து தளவாய்சுந்தரம் தொடங்கி வைத்தார்

Views - 67     Likes - 0     Liked