" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் மக்களுக்கும், அதிகாரிகளுக்கும் பாலமாக இருக்க வேண்டும் கலெக்டர் பேச்சு

Views - 64     Likes - 0     Liked