" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

பிச்சை எடுத்த பணத்தில் 3 அரசு பள்ளிகளுக்கு உதவிய முதியவர் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு எந்திரங்களை வழங்கினார்

Views - 74     Likes - 0     Liked