" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

நாகா்கோவில் அருகே 15 அடி பள்ளத்தில் பாய்ந்த வேன் மாணவா்கள் உள்ளிட்ட 8 போ் காயம்

Views - 81     Likes - 0     Liked