" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

களியக்காவிளை, குழித்துறையில் கையெழுத்து இயக்கம்

Views - 60     Likes - 0     Liked