" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 7½ லட்சம் பேர் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்; அரசு மருத்துவக்கல்லூரி டீன் சுகந்தி ராஜகுமாரி தகவல்

Views - 71     Likes - 0     Liked