" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

நல்ல மாணவர்களை ஆசிரியர்கள் உருவாக்க வேண்டும்; டி.ஜி.பி. சைலேந்திர பாபு பேச்சு

Views - 65     Likes - 0     Liked