" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

6 மாதங்களாக சாலையோரம் நிற்கும் சொகுசு கார்

Views - 69     Likes - 0     Liked