" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

தாறுமாறாக ஓடிய லாரி, கடைக்குள் புகுந்ததால் பரபரப்பு

Views - 58     Likes - 0     Liked