" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

கவிமணிக்கு அவர் பிறந்த ஊரில் மணிமண்டபம் அமைக்க வேண்டும் ; மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாளில் பல்வேறு அமைப்புகள் மனு

Views - 61     Likes - 0     Liked