" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கிறிஸ்தவர்களின் தவக்காலம் தொடங்கியது ஆலயங்களில் சாம்பல் புதன் சிறப்பு பிரார்த்தனை திரளானவர்கள் பங்கேற்பு

Views - 74     Likes - 0     Liked