" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

குமரி மாவட்டத்தில் பரவி வரும் தென்னை வாடல் நோயை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

Views - 64     Likes - 0     Liked