" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

மண்டைக்காடு கோவிலில் மாசி கொடை விழா; அம்மன் வெள்ளி பல்லக்கில் பவனி

Views - 63     Likes - 0     Liked