" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

வதந்தி பரப்புவோர் மீது நடவடிக்கை ; வியாபாரிகள் மனு

Views - 57     Likes - 0     Liked