" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

ஆவின் பாலக ஊழியர்களுக்கு முகக்கவசம்; தளவாய்சுந்தரம் வழங்கினார்

Views - 57     Likes - 0     Liked