" அழகென்பது மனதுதானே தவிர முகமல்ல...!"

ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள்: ‘பொதுமக்கள் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவேண்டாம்’

Views - 60     Likes - 0     Liked