" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்களுக்கு ரூ.5 லட்சத்தில் விவசாய பண்ணை கருவிகள்; அதிகாரி வழங்கினார்

Views - 53     Likes - 0     Liked