" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

ஊரடங்கு முடிந்த பிறகு குமரி மாவட்டத்தில் 50 சதவீத அரசு பஸ்கள் இயக்கம் பெரிய கடைகள் திறக்கப்படவில்லை

Views - 53     Likes - 0     Liked