" “Every day is a good day. There is something to learn, care and celebrate.” ― Amit Ray,"

நாகர்கோவிலில், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குவிந்தனர் - வெளியூர் செல்ல அனுமதிகோரி விண்ணப்பம் கொடுத்தனர்

Views - 96     Likes - 0     Liked