" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

குமரியில், கொரோனா தடுப்பு பணியில் தேசிய மாணவர் படை - 14 குழுக்களாக பணிபுரிகின்றனர்

Views - 67     Likes - 0     Liked