" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

‘ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றால் அசைவம் தான்’கொரோனா பீதிக்கு இடையே இறைச்சி கடைக்கு படையெடுத்த மக்கள்

Views - 52     Likes - 0     Liked