" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

முந்திரி, மீன்வலை தொழிற்சாலைகளைகுறைந்த ஊழியர்களை கொண்டு இயக்க அனுமதிக்க வேண்டும்கலெக்டரிடம், 5 எம்.எல்.ஏ.க்கள் வலியுறுத்தல்

Views - 49     Likes - 0     Liked