" “Every day is a good day. There is something to learn, care and celebrate.” ― Amit Ray,"

தெலுங்கானா மாநிலத்தில் இருந்துநாகர்கோவிலுக்கு சரக்கு ரெயில் மூலம் மேலும் 2,650 டன் அரிசி வந்தது

Views - 73     Likes - 0     Liked