" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

பூதப்பாண்டி அருகேதோட்டத்திற்குள் புகுந்து யானை அட்டகாசம்தென்னை மரங்களை வேரோடு பிடுங்கி எறிந்தன

Views - 55     Likes - 0     Liked