" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

குறும்பனையில் மீன்கள் வாங்க குவிந்த மீன் பிரியர்கள்5 மணி நேரம் காத்திருந்து வாங்கி சென்றனர்

Views - 47     Likes - 0     Liked