" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

சளி மாதிரி சேகரிக்கப்படும் கருவிகள் பற்றாக்குறை:ஆரல்வாய்மொழியில் கொரோனா பரிசோதனை 4 மணி நேரம் நிறுத்தம்

Views - 48     Likes - 0     Liked