" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

களியக்காவிளைசோதனை சாவடியில் இ-பாஸ் இல்லாமல் வாகனங்களை அனுமதிக்க கூடாதுசிறப்பு அதிகாரி கருணாகரன் உத்தரவு

Views - 46     Likes - 0     Liked