" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

ஒரே குடும்பத்தில் 4 பேர் உள்படசென்னையில் இருந்து குமரிக்கு வந்த 5 பேருக்கு கொரோனாபாதிப்பு 31 ஆக உயர்ந்தது

Views - 64     Likes - 1     Liked