" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

சமூக இடைவெளிக்காக30 கடைகளுடன் தோவாளை பூ மார்க்கெட் செயல்பட அனுமதிவியாபாரிகளுடன் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு

Views - 50     Likes - 0     Liked